Ameryka (nie)stoi* otworem. * Niepotrzebne skreślić.